Język / Language: Wersja Polska English Version

Firma Raith w czasie 47 Międzynarodowej Konferencji i Szkoły "Jaszowiec" dotyczącej fizyki półprzewodników 16-22.06.2018

W czasie 47 Międzynarodowej Konferencji i Szkoły "Jaszowiec" dotyczącej fizyki półprzewodników Martin Kirchner z firmy Raith wygłosił ustną prezentację pod tytułem: Przyrządy kwantowe wykonane przy pomocy nanolitografii. 

Prezentacja zawierała krótkie opisy litografii wiązką elektronów i zasady nano wytwarzania przy pomocy skupionej wiązki jonów. Zostały podane przykłady dotyczące dedykowanych urządzeń Raith’a, zainstalowanych w około 400 miejscach na całym świecie.

Nanolitografia o ultra wysokiej rozdzielczości umożliwia wytwarzanie "przyrządów kwantowych", tj. przyrządów do badania zjawisk kwantowych lub wykorzystywania takich zjawisk do obliczeń, czujników, kryptografii i metrologii.

Prezentacja przedstawiła kilka wybranych przykładów z różnych dziedzin. Wszystkie pokazane przykłady zostały wykonane przy użyciu oprzyrządowania Raith.