Język / Language: Wersja Polska English Version

Oferta


Oferujemy urządzenia technologiczne i materiały do prac naukowo- badawczych oraz do produkcji w obszarze elektroniki i innych dziedzin.

Urządzenia:
 • Piece różnego rodzaju;
 • Sitodrukarki do technologii grubowarstwowej;
 • Drukarki strumieniowe;
 • Piły do cięcia szkła, ceramiki, krzemu;
 • Bondery drutowe;
 • Die bondery;
 • Miksery laboratoryjne;
 • Video mikroskopy;
 • Do technologii ltcc;
 • Do obróbki światłoczułych past grubowarstwowych;
 • Do fotolitografii;
 • Do nanostęplowania;
 • Do bondowania płytek krzemowych;
 • Do inspekcji;
 • Do litografii wiązką elektronów;
 • Do litografii wiązką jonów;
 • Inne;
Materiały:
 • Podłoża ceramiczne;
 • Drut do mikro montażu;
 • Narzędzia do bonderów drutowych (sonotrody, kapilary);


(1) Zdjęcie dzięki uprzejmości firmy EVG. (2) Zdjęcie dzięki uprzejmości dr Szczepańskiego. (3) Zdjęcie dzięki uprzejmości firmy Faldruk.