Dlaczego konserwacja bondera drutowego lub testera połączeń drutowych jest tak ważna

Jeśli chcecie Państwo cieszyć się najwyższą jakością Waszych bonderów drutowych i testerów połączeń firmy F&S BONDTEC przez długi czas, nie unikajcie regularniej konserwacji.
Wszędzie tam, gdzie działają ruchome części, występuje zużycie mechaniczne – dotyczy to również bonderów. Regularne kontrole nie tylko zapobiegają awariom, ale także zapewniają, że możecie przez wiele lat produkować swój produkt o stałej jakości używając wybranego bondera.
Ale co się dzieje podczas corocznej konserwacji urządzenia do wykonywania połączeń drutowych lub testera połączeń drutowych? Jak długo trwa konserwacja? Możecie się Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat poniżej.
– Jak często należy serwisować bonder drutowy lub tester połączeń drutowych?
Zaleca się mniej więcej raz w roku. Ten regularny okres to najlepszy sposób na uniknięcie kosztownych przestojów w produkcji. Regularna konserwacja jest niezbędna, nawet, jeśli urządzenie nie jest regularnie używane. Długotrwały przestój maszyny powoduje wysychanie smarów, co może mieć wpływ na dokładność pozycjonowania. Niekonserwowany układ napędowy może wtedy stać się sztywny lub nawet uszkodzony.
– Co jest wykonywane podczas corocznej konserwacji?
Jedną z najważniejszych czynności konserwacyjnych jest sprawdzenie wszystkich ruchomych części. Osie przesuwne są całkowicie demontowane, czyszczone, ponownie nasmarowane, a następnie ponownie montowane i kalibrowane. Te i inne elementy wymagają wymiany lub naprawy. Ogólnie rzecz biorąc, podczas serwisu wnętrze maszyny jest uwalniane od zanieczyszczeń, które mogłyby zakłócać pracę. Wymieniane są również części zużywające się, takie jak paski i łożyska
– Jak długo trwa usługa serwisowa?
Nie ma na to ogólnej odpowiedzi. Ważną rolę odgrywają takie czynniki, jak typ maszyny lub stopień jej zużycia. Jako wartość orientacyjną dla czasu przestoju maszyny można podać 4 – 10 godzin. Możemy stworzyć dla Państwa indywidualną ofertę usług – zgodnie z Waszymi wymaganiami i potrzebami Waszej maszyny – po prostu zapytajcie nas. Istnieje również możliwość podpisania umowy serwisowej na trzy lata. Dzięki jednej z nich możemy zapewnić lepsze warunki konserwacji.
– Jak odbywa się praca konserwacyjna?
Z wyprzedzeniem zidentyfikujemy z Państwem wszelkie istniejące problemy, abyśmy mieli przy sobie wszystkie niezbędne części zamienne podczas wizyty konserwacyjnej.
Przed rozpoczęciem właściwej konserwacji nasi technicy wykonują trochę połączeń drutowych na podłożu referencyjnym. Z jednej strony mamy wtedy ważny wynik przed i po, a z drugiej strony możemy już tutaj ocenić proces wykonywania połączenia. Ponadto wykonywana jest kalibracja siły bondowania (MCS-20 ) oraz jest sprawdzana funkcja przetwornika pod kątem rozbieżności za pomocą TTS (Transducer Test System). Zapewnia to dodatkowe informacje o stanie maszyny i również powinno zostać przeanalizowane.
Po zakończeniu konserwacji wykonujemy testy wspólnie z klientem – na naszym podłożu referencyjnym, ale także na Państwa podłożu. Często jest to dobra okazja do wymiany pytań i doświadczeń – od technika do technika.
– Co zrobić, jeśli wystąpią problemy przed konserwacją?
Jeśli pojawią się problemy przed planowaną konserwacją, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z naszym działem serwisowym. Jak najszybciej znajdą dla Państwa rozwiązanie. Najłatwiej to zrobić za pomocą formularza kontaktowego pod adresem https://www.fsbondtec.at/service-support/ lub telefonicznie pod numerem +43 7722 67052-8289.