Oferta

Oferujemy urządzenia technologiczne i materiały do prac naukowo- badawczych oraz do produkcji w obszarze elektroniki i innych dziedzin.


Urządzenia:

 • Piece róznego rodzaju;
 • Sitodrukarki;
 • Piły do cięcia szkła, ceramiki, krzemu;
 • Bondery drutowe
 • Die bondery
 • Miksery laboratoryjne
 • Cyfrowe mikroskopy optyczne 3D;
 • Do technologii LTCC;
 • Do obróbki światłoczułych past grubowarstwowych;
 • Do fotolitografii;
 • Do nanostęplowania;
 • Do bondowania płytek krzemowych;
 • Do inspekcji;
 • Do litografii wiązką elektronów;
 • Do litografii wiązką jonów;
 • Do tworzenia wielkoformatowych mozaik obrazów o wysokiej rozdzielczości

Materiały:

 • Podłoże ceramiczne;
 • Drut do mikro montażu;
 • Narzędzia do bonderów drutowych (sonotrody, kapilary);

(1) Zdjęcie dzięki uprzejmości firmy EVG. (2) Zdjęcie dzięki uprzejmości dr Szczepańskiego. (3) Zdjęcie dzięki uprzejmości firmy Faldruk.