Dzięki nowym funkcjom systemu VOYAGER elektronolitografia dostępna jak za naciśnięciem przycisku.

Wdrożenie kilku bardzo potężnych nowych funkcji doprowadziło do większej automatyzacji, wydajności i ergonomii dobrze znanego i sprawdzonego w praktyce systemu do litografii wiązką elektronów VOYAGER.
Urządzenie jest nadal wysokowydajnym systemem e-beam z innowacyjną architekturą do wytwarzania wzoru, ale teraz oferuje jeszcze bardziej imponujące funkcje, takie jak:
ErgoFlow – bardzo ergonomiczny interfejs człowiek-maszyna
inteligentny przebieg pracy oprogramowania, który umożliwia dostęp do profesjonalnej litografii każdemu użytkownikowi – niezależnie od poziomu wiedzy
algorytmixx – przebieg pracy naświetlania dla wydajnego przetwarzania złożonych danych:
nowy sposób obsługi dużych zestawów danych projektowych w celu obejścia kosztów przetwarzania danych i osiągnięcia perfekcji w produkcji meta optycznych elementów.
traxx – dla falowodów o długości cm, teraz stożkowych:
dalszy rozwój bezbłędnego trybu łączenia wytwarzanego wzoru w celu wytwarzania falowodów o największej wydajności i najmniejszym tłumieniu.
A to tylko kilka z wprowadzonych ulepszeń. Aby dowiedzieć się więcej o nowych funkcjach VOYAGER?a, które zapewnią użytkownikowi łatwy dostęp do najwyższej jakości EBL z szybką realizacją próbek, proszę odwiedzić stronę internetową Raitha!

Nowe funkcje VOYAGER?a