EV Group otwiera możliwości sprawnego i wydajnego skalowania produkcji dzięki nanostęplowaniu (NIL) typu Step-and-Repeat nowej generacji.

System EVG?770 NT umożliwia wytwarzanie wielkopowierzchniowych stempli wzorcowych złożonych mikro- i nanostruktur dla falowodów rzeczywistości rozszerzonej, optyki na płytce krzemowej i zaawansowanych chipów biomedycznych
EV Group (EVG), wiodący dostawca sprzętu do łączenia płytek krzemowych i litografii dla rynków MEMS, nanotechnologii i półprzewodników, przedstawili system EVG?770 NT ? system nanostęplowania (NIL) typu Step-and-Repeat nowej generacji. EVG770 NT umożliwia precyzyjną replikację mikro- i nano-wzorów do wielkopowierzchniowej produkcji wzorców stempli wykorzystywanych w produkcji wielkoseryjnej falowodów rzeczywistości rozszerzonej (AR), optyki na płytce krzemowej (WLO) i zaawansowanych przyrządów lab-on-chip. Do tej pory dalszy rozwój i wymagania dotyczące skalowania produkcji dla NIL typu Step-and-Repeat były często ograniczane przez dostępność precyzyjnych wzorców na większych obszarach. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie EVG w zakresie NIL i wytwarzania wzorca Step-and-Repeat, EVG770 NT został zaprojektowany jako system w pełni nastawiony na produkcję, aby zmaksymalizować osiągi, produktywność i kontrolę procesu. Zapewnia wiodącą w branży dokładność i rozdzielczość nakładania ze skalowalnością do 300-milimetrowych płytek i i paneli drugiej generacji. W rezultacie klienci mogą teraz zrealizować obietnicę wysokonakładowego, ekonomicznego i dokładnego wzornictwa NIL.
Korzyści z nanosteplowania (NIL) Step-and-Repeat
Optyka na płytce krzemowej (WLO), jeden z głównych rynków napędzających wprowadzenie nano-stęplowania ( NIL), umożliwił zupełnie nowe aplikacje dla mobilnych produktów elektroniki użytkowej ? od ulepszonego automatycznego ustawiania ostrości dla kamer cyfrowych w smartfonach i rozpoznawania twarzy w celu zwiększenia bezpieczeństwa smartfonów, po ulepszenie modelowania 3D i obrazowania w rozszerzonej rzeczywistości (AR) i rzeczywistości wirtualnej (VR). zestawów słuchawkowych. Step-and-repeat NIL umożliwia opłacalną produkcję optyki na płytkach krzemowych (WLO), a także małych struktur stosowanych w urządzeniach mikro-przepływowych poprzez pobranie jako matrycy pojedynczej kostki, na której został wytworzony wzór za pomocą wiązki elektronów lub innych technologii i wielokrotne powielanie jej na podłożu do tworzenia pełnowymiarowych szablonów wzorcowych i stempli. Powstały za pomocą techniki step-and-repeat wzorzec może być następnie wykorzystany do produkcji stempli roboczych do późniejszej produkcji na podłożach krzemowych i panelach.
Możliwość replikowania większych form wzorcowych na coraz większych podłożach pozwala na jednoczesne wytwarzanie większej liczby przyrządów, a także pozwala na skalowanie produkcji większych pojedynczych przyrządów bez łączenia. Podejście to oferuje znaczne korzyści w zakresie wydajności i kosztów w porównaniu z konwencjonalnymi procesami wytwarzania wzorca, takimi jak wiercenie diamentowe, bezpośrednie tworzenie wzoru laserem i tworzenie wzoru wiązką elektronów, które trudno skalować do większych podłoży ze względu na ich niską przepustowość i wysoki koszt wdrożenia. Włączenie procesu ?Step-and-Repeat? umożliwia stosowanie najlepiej działających matryc i możliwość efektywnego wprowadzania tych wysokiej jakości wzorów na linie produkcyjne.