Spotkanie polskich użytkowników urządzeń Raith’a.

25 kwietnia w Warszawie, w Instytucie Fizyki PAN odbyło się spotkanie użytkowników Raith’a
Spotkanie miało na celu inicjowanie i podtrzymywanie komunikacji pomiędzy użytkownikami EBL i IBL. Była to doskonała okazja do dyskusji, wymiany doświadczeń, potencjalnej współpracy, a dla niektórych, do poznania środowiska użytkowników Raith?a w Polsce.