Nowe podejście do obrazowania o bardzo wysokiej rozdzielczości w biologii

Urządzenie firmy Raith ? CHIPSCANNER (https://www.raith.com/products/chipscanner.html) znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach. Od lat jest wykorzystywane w przemyśle półprzewodnikowym czy w agencjach służb wywiadowczych. Urządzenie to pierwotnie zostało stworzone z myślą o odzyskiwaniu projektów układów scalonych przez profesjonalistów ( inżynieria odwrotna). Obecnie zostało odkryte nowe, zaskakujące jego zastosowanie ? obrazowanie tkanek biologicznych.


Rysunek 1 przedstawia duży obszar przekroju poprzecznego rdzenia kręgowego mszy LgDel.
Jak podano we wrześniowym wydaniu Microscopy Today z tego roku, naukowcy z George Washington University ze Stanów Zjednoczonych wykorzystali funkcjonalność urządzenia RAITH CHIPSCANNER do zobrazowania o ultra wysokiej rozdzielczości dużego obszaru tkanki nerwowej.

Rysunek 1: Przekrój poprzeczny rdzenia kręgowego – George Washington University USA

Ten (o niższej rozdzielczości) obraz składa się w rzeczywistości z połączonych wielu obrazów o ultra wysokiej rozdzielczości wykonanych skaningowym mikroskopem elektronowym. Każdy szczegół przedstawionego rdzenia kręgowego jest łatwo dostępny do przedstawienia w wysokiej rozdzielczości. Rysunek 2 przedstawia jako przykład fragment neuronów motorycznych wychodzących z rdzenia kręgowego.

Dane, które potrafi zebrać RAITH CHIPSCANNER podczas badań tkanek biologicznych można porównać do obrazów uzyskiwanych przez internetowe narzędzia nawigacji satelitarnej, w których można oglądać całe kraje, a po zbliżeniu w jakimkolwiek miejscu poszczególne domy. W przypadku zastosowania urządzenia RAITH CHIPSCANNER jest to możliwe z dokładnością do kilku nanometrów, bez żadnych luk ani brakujących elementów.

RAITH CHIPSCANNER pierwotnie opracowany do obrazowania układów scalonych obecnie pomaga w lepszym zrozumieniu struktury tkanki nerwowej. Taka możliwość może odegrać ważną rolę w kontekście inicjatyw: amerykańskiej BRAIN USA (https://www.whitehouse.gov/share/brain-initiative ) jak i europejskiej Human Brain Project (https://www.humanbrainproject.eu ).

Rysunek 2. Fragment przekroju poprzecznego rdzenia kręgowego z rys 1 – George Washington University USA