?Zapomniane ślady w Puszczy.? Film dokumentalny o charakterze popularno-naukowym.

Film przedstawia dotychczasowe wyniki prac związanych z badaniami dziedzictwa kulturowego (archeologicznego) w polskiej części Puszczy Białowieskiej, prowadzonych w latach 2016-2019.
W 2019 roku mikroskop cyfrowy HIROX 3D był wykorzystany do pomiarów 2D i 3D wybranych powierzchni i obiektów w ramach badań archeologicznych (wykopaliskowych) w terenie i w gabinecie.

W 2016 r. odbyła się pierwsza tura badań pn. ?Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego? na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej w ramach projektu ?Ocena i monitoring zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych?. Realizatorem badań było Konsorcjum, gdzie liderem był Instytut Badawczy Leśnictwa / IBL, we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Lata 2017-2019 to druga tura badań pn. ?Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego? na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej w ramach projektu ?Ocena i monitoring zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych ? kontynuacja?. Wówczas konsorcjum stanowił IBL (lider) oraz Fundacja Hereditas.

FILM POWSTAŁ W RAMACH PROJEKTU FINANSOWANEGO PRZEZ Dyrekcję Generalna Lasów Państwowych W LATACH 2017-2019, UWZGLĘDNIAJĄC CZĘŚĆ WYNIKÓW BADAŃ Z 2016 R. GŁÓWNY WYKONAWCA FILMU – Fundacja Hereditas. Koordynacja prac archeologicznych w latach 2016-2019 – prof. UKSW dr hab. Rafał Zapłata. Koordynacja prac geomatycznych w latach 2016-2019 – prof. IBL dr hab. Krzysztof Stereńczak.

W dniu 6 kwietnia 2021 r. odbyła się premiera filmu „Zapomniane ślady w Puszczy” na kanale YouTube Lasów Państwowych.
Film został udostępniony w formie nieodpłatnej on-line / bez ograniczeń czasowych – link do filmu: https://youtu.be/V-LSb3hv3Ks

 

 

https://youtu.be/V-LSb3hv3Ks