NPS (Nano Point Scanner) ? Skaner Nano Punktowy

Opis:

NPS to innowacyjny bezkontaktowy konfokalny profilometr 3D mierzący wysokość w czasie rzeczywistym, do skanowania profilu lub powierzchni:

  1. Wiązka LED światła białego jest rzutowana przez dzielnik wiązki i soczewkę chromatyczną na powierzchnię próbki.
  2. Odbita od próbki wiązka światła jest filtrowana w konfokalnym otworze, izolując jedną długość fali w idealnym ognisku
  3. Spektrometr NPS dokładnie przetwarza tę długość fali na informację o wysokości i wyświetla ją wizualnie w oprogramowaniu NPS
  4. W czasie rzeczywistym jest pobieranych do 2000 informacji o wysokości na sekundę, tworząc profil podczas przesuwania stołu XY

Można wybrać jeden z dwóch trybów: Profil lub Powierzchnia

– przesunięcie X daje profil
– przesuwanie XY daje 3D
Nie trzeba przesuwać osi Z.
System konfokalny generuje wyraźnie zogniskowaną płaszczyznę obserwacyjną. Punkty znajdujące się powyżej lub poniżej powierzchni obiektu są całkowicie nieostre, więc rodzaj materiału nie ma znaczenia: próbka może być lustrzana, błyszcząca, odblaskowa lub chropowata, może być nieprzezroczysta lub całkowicie przezroczysta.

NPS może być dołączony do systemu mikroskopowego HIROX  lub być używany samodzielnie.