eLine Plus

Opis:

eLINE Plus – szwajcarski scyzoryk do nanowytwarzania

eLINE Plus to optymalny, szeroko rozpowszechniony system dla uniwersytetów i ośrodków badawczych, które chcą połączyć wydajny i bezkompromisowy system litografii wiązką elektronów z otwartą platformą dla dalszych procesów i technik nanowytwarzania.

Aby być przygotowanym na jak najszerszy zakres zastosowań, współczesne badania nanotechnologiczne wymagają obecnie wielu technik poza klasyczną i czystą litografią elektronową (EBL) – przede wszystkim in-situ.

Oprócz w pełni zintegrowanych nanomanipulatorów i mechanizmu osadzania indukowanego wiązką elektronów i wytrawiania, dostępny jest szereg dalszych opcji, które identyfikują eLINE Plus jako obecnie najbardziej wszechstronny i unikalny nanoinżynieryjny system EBL.