USŁUGI HIROX

Oprócz dostarczania zaawansowanego sprzętu mikroskopowego Hirox oferuje usługi: wykonywanie pomiarów, inspekcji i raportów na zlecenie, produkcję wideo dla filmów dokumentalnych, kalibrację, konserwację, zaawansowane szkolenie, doradztwo….